#
Tür
Link
Erişim
Konu
Açıklama
1
ULAKBİM
DynaMed, doğrudan tanı ve tedaviye yönelik bir sistematikle hazırlanmış, hastalıklar ve tadavileri ile ilgili en güncel bilgileri kullanıma sunan, kanıta dayalı bir tıp veri tabanıdır. National Science Foundation - NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiştir ödüllü bir üründür 1.800’den fazla hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir.
2
ULAKBİM
Üniversiteler Academic Search Complete, Business Source Complete, DynaMed, ERIC, GreenFILE, LISTA, MEDLINE (bibliyografik), American Doctoral Dissertations (1933-1955), Teacher Reference Center veri tabanlarına erişebileceklerdir. Sadece Ulusal Lisans kapsamındaki veri tabanları taranacak şekilde üniversiteler için EDS kurulumu yapılacatır. Her lisans döneminde sahiplik modeli ile bir EBSCO Retro Indeks erişimi sağlanacak olup 2014 yılında Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 2015 yılında Education Index Retrospective ve 2016 yılı için de Humanities & Social Sciences Index Retrospective Index üniversitelerin erişimine açılacaktır.
3
SAHİPLİK
Diş alanında otorite 13 adet e-kitap içerir.
4
ULAKBİM
BMJ Group tarafından yayınlanan tıp alanında 27 dergi ve kanıta dayalı tıp veri tabanı içerir.
5
ULAKBİM
Bu kaynak, 9,100’e yakını tam metin olmak üzere 13,700’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,900 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı döküman türünü tam metin olarak içerir.
.
6
ULAKBİM
Business Source Complete (İktisadi ve İdari Bilimler) İktisadi ve idari bilimler alanında üretilmiş, dünyanın en kapsamlı tam metin veritabanıdır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886’lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra (JSTOR’un Business koleksiyonunu büyük oranda içerir), 1.300’den fazla akademik dergide yayınlanan makalelerin atıf bilgilerine de erişmek mümkündür.
7
ULAKBIM
1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
8
ULAKBİM
IEEE/IEL Veri Tabanı, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek kalitedeki 202’si aktif olmak üzere toplam 460 IEEE/IET ve IBM dergi ve magazine, yıllık 1.200’den fazla IEEE / 20’den fazla IET konferansına ve 2.500’den fazla kabul edilmiş IEEE standardı olmak üzere toplam 3.8 milyondan fazla tam metin dokümana erişim sağlamaktadır.
9
ULAKBİM
Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.
10
ULAKBİM
Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.
Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...
11
ULAKBİM
Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.
12
SAHİPLİK
13
ULAKBİM
Tıp bilimleri alanında yayımlanan 346 dergi akademik dergi içerir.
14
ULAKBİM
Freedom Collection paketinde yer alan 2261 elektronik dergiye 1995 yılı ve sonrası olarak erişim sağlanmaktadır. Koleksiyon disiplinlerarasıdır.
15
ULAKBİM
Konu ve Atıf taraması yapılabilen bir veri tabanı olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayri yayincidan saglanan 20.500’un uzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayin, 5.3 milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi, Medline’in %100’ünü kapsamaktadir.
16
ULAKBİM
Disiplinlerarası bir veri tabanıdır. Lisans anlaşması kapsamında 2073 dergiye erişim sağlanmakatadır. Ayrıca; 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır.
17
SAHİPLİK
Tıp alanında 2.978 adet e kitap içerir.
18
ULAKBİM
Çok disiplinli tam metin bir veri tabanıdır ve yaklaşık 2165 dergiye erişim sağlanmaktadır.
19
ULAKBİM
Konu ve atıf taraması yapılabilen bu platformda, SCI-SSCI-AHCI- SPCI-SSPCI veri tabanları taranmaktadır. SCI-E ve SSCI: 1980-2018 (daha eski yıllara erişimli üyelerin hakkı saklıdır)
AHCI: 1975-2018
WOS veri tabanları için bütün üyelere sürekli erişim (perpetual) hakkı
CPCI: 1990-2018 (sadece anlaşma dönemince erişim söz konusudur)
20
SAHİPLİK
Tıp alanında 931 adet e kitap içerir.
21
ULAKBİM
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT), araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere aşağıda sıralanan veri tabanlarından oluşmaktadır.

Bu veri tabanları:
· Türk Tıp Veri Tabanı,
· Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
· Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
· Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı
22
Deneme Erişimi
Her gün 100 ülkeden, 60 dilde, 6000+ günlük gazeteye ve magazine tam sayfa orjinal baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz eşsiz bir güncel gazete koleksiyonudur.
Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ''PressReader'' dünya çapında 7,000'den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Türkiye’deki abone kütüphanelerin sayısı hızla artmaktadır.
23
Abonelik
İşletme, yönetim, ekonomi, pazarlama, muhasebe ve finans, uluslararası ticaret, bilgi yönetimi, kalite, kamu yönetimi, turizm ve otelcilik, Mühendislik konularında 294 dergiye ait 180.000’den fazla makaleye tam metin erişim sunar, bazı dergilerin tam metin başlangıç yılı 1994’e kadar gitmektedir. Dergilerin çoğu hakemlidir ve Thomson Reuters (ISI) ve Scopus’da indekslenmektedir.